Izdvajamo

Autor Harold S. Kushner
Naslov Kad se dobrima dogodi zlo
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja tr. 2017.101
ISBN 978-953-6463-96-1
Format 140 x 204 mm
Cijena 110,80 kn (s PDV-om)
Broj stranica 137
# Opis

“Ljudi koji su pročitali ovu knjigu neprestano me pitaju vjerujem li u čuda. Naravno da vjerujem. No, katka­da se moramo potruditi da čudo nađemo jer se ne pojavlju­je uvijek u očekivanom obliku. Kada roditelji teško bolesnog djeteta skupa s ujacima, stričevima, tetkama, bakama, djedovima i svim članovima svoje crkve ili sinagoge mole za čudesno ozdravljenje, a dijete ipak umre, treba li zaključiti da se čudo nije dogodilo? Jesu li naše molitve izigrane? Ili se, možda, čudo ipak dogodilo? Čudesnog ozdravljenja nije bilo – neke su bolesti neizlječive. No, možda je čudo da se brak roditelja održao unatoč napetosti koji izaziva smrt djeteta. Možda je čudo da je zajednica zadržala vjeru nakon što je spoznala da na ovom svijetu nevina djeca obolijevaju i umiru. Kada vidimo slabe kako su ojačali, plahe kako su ohrabreni i sebične kako postaju velikodušni, znamo da smo svjedoci čudima u nastajanju. Vidio sam takva čuda kako se događaju (neka su se dogodila i meni). Vjerujem da smo ih svi vidjeli.” (iz Predgovora)

________________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Autor Irun R. Cohen
Naslov Kiša i uskrsnuće
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja tr 2017. 100
ISBN 978-953-6463-99-2
Format 205 x 205 mm
Cijena 147,00 (s PDV-om)
Broj stranica 155
# Opis

“Ovo nije rasprava o filozofiji ili metodologiji niti znanosti niti Talmuda. Knjiga ne istražuje povijest zamisli u tim poljima niti ih poređuje intelektualnom strogošću ili temeljitošću. Nisam se potrudio da pregledam profesionalnu literaturu o tome. U tekstu navodim samo nekoliko radova koji su utjecali na moje razmišljanje i koje možete pročitati da dobijete bolji uvid. Ovdje nema znanstvenosti, knjiga je samo izraz mojih dojmova o oba područja. Ona se može vidjeti kao niz eseja. Dio niza tumači izvatke iz Talmuda tako da, prema mojem viđenju, istakne vrijednosti bitne za zapadnu znanost. Među te sam eseje uvrstio tumačenje židovskog blagdanskog kalendara. Drugi dio tumači ulogu tumačenja u znanstvenoj metodi. Obje skupine eseja slobodno udružuju talmudske i postmoderne zamisli. Možda sam time od nepodudarnih dijelova stvorio himeru, ali čudovište uobrazilje je bezopasno. Knjigu je zaista bilo zadovoljstvo pisati pa se nadam da će je biti zadovoljstvo čitati. Započnimo s ideologijom znanosti.” (iz autorova uvoda)

_______________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Autor Nenad Smokrović
Naslov Znanost i metoda: od opće metodologije do metodologije ekonomije
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja ve 2017. 97.
ISBN 978-953-6463-98-5
Format 230 x 150 mm
Cijena 147,00 kn (s PDV-om)
Broj stranica 220
# Opis

Knjiga se bavi metodologijom znanstvenog istraživanja. Njen cilj nije navesti i opisati specifične metode znanstvenog postupka u određenom znanstvenom području, već ona pokušava objasniti prirodu znanstvenog istraživanja stvarnosti, odnos znan­stvene teorije i stvarnosti te nastoji istaknuti kriterije znanstvenosti zajedničke svim znanostima, ali i odrediti specifičnosti pojedinih znanstvenih područja. Područje posebnog interesa ove knjige jest domena ekonomskih istraživanja na koja se primje­njuju uvidi stečeni na općenitijem nivou.
Nenad Smokrović profesor je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te na Ekonomskom fakultetu istog sveučilišta. Područja interesa su mu filozofija logike, teorija racionalnosti u njenom teorijskom i praktičkom as­pek­tu te metodologija znan­stvenog istra­živanja.


Autor Peter Swirski
Naslov Američka utopija i društveni inženjering u književnosti, društvenoj misli i političkoj povijesti
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja ve 2017. 98.
ISBN 978-953-6463-72-5
Format 135 x 204 mm
Cijena 147,00 kn (s PDV-om)
# Opis

Riječ je ovdje o knjizi koja je toliko slojevita da se može čitati kao književna kritika, kao primjer filozofske analize koja u potpunosti razotkriva moć i sposobnost književnih djela da razotkriju svu slojevitost svijeta u kojem živimo i društvene, političke, ekonomske i evolucijske aspekte koji ga oblikuju i uvjetuju, kao analizu političkih i društvenih pokreta koji su oblikovali američku, ali i svjetsku stvarnost u kojoj danas živimo, ali i možda najočitije, kao kritiku suvremenih političkih sustava i političara koji svojim odlukama izravno utječu na živote tisuća ljudi kojima se vrlo često,gotovo sustavno prešućuju i iskrivljuju najvažnije informacije o silama koje oblikuju njihovu stvarnost.
Peter Swirski kanadski je znanstvenik, pisac i kritičar naveden u direktoriju znanstvenika Tko je tko u kanadskoj znanosti. Ugledni je profesor Američke književnosti i Američkih studija. Prema Amazonu i Alibrisu, Swirski je najprodavaniji autor u nekoliko popularnih kategorija. Autor je sedamnaest nagrađivanih knjiga o američkoj književnosti i kulturi, uključujući From Lowbrow to Nobrow (2005), Ars Americana, Ars Politica (2010), American Utopia and Social Engineering (2011), From Literature to Biterature (2013), American Political Fictions (2015) i American Crime Fiction (2016).
________________________
Prijevod i predgovor: Iris Vidmar


Autor Jelena Guga
Naslov Digitalno Ja: kako smo postali binarni
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja 2016.
Format 204 x 204 mm
Cijena 110,80 (s PDV-om)
Broj stranica 270
# Opis

Upotreba digitalnih tehnologija u svim aspektima svakodnevnog života otvorila je do sada nezamislive mogućnosti kao što su trenutni pristup informacijama, prisutnost na bilo kojoj tački planete, multipliciranje i menjanje identiteta, ali i reartikulacija i rekonstrukcija telesnosti. U cyberpunk književnosti, novomedijskim umetničkim praksama, sajber teorijama, SF filmovima i stripovima kao i naučnim istraživanjima, na različite načine prisutna je težnja ka napuštanju smrtnog fizičkog tela i pohranjivanju besmrtnog uma u digitalne baze podataka gde možemo biti štagod i kogod poželimo. U odnosu na savremene tehnologije, biološko telo je često smatrano sekundarnim, zastarelim i kao takvo nije „osposobljeno“ da se nosi sa eksponencijalnom brzinom tehnološkog razvoja. Otud ne čudi što mnoga istraživanja, bilo naučna ili popularna, ostavljaju problem telesnosti po strani, fokusirajući se više na pitanja identiteta, svesti i obestelovljenja u digitalnim svetovima. Stoga su u ovoj knjizi predstavljene one teorije koje su fokusirane na pitanja telesnosti u kontekstu novomedijskih fenomena i njihovog uticaja na društvenu realnost. Polazna tvrdnja diskusije jeste da bez fizičkog tela ne postoji ni virtuelno ni realno, što upravo ukazuje na značaj fizičkog tela u biološko-tehnološkim interfejsima, odnosno na načine na koje se menja uloga tela i telesnosti u okruženju opšte virtuelizacije, i samim tim, na načine na koje te promene funkcije tela utiču na ontološki opstanak čoveka kao biološke jedinke.


Autor Nenad Miščević & Julija Perhat
Naslov A Word Which Bears a Sword: Inquiries into Pejoratives
Jezik Engleski
Godina izdavanja Spt 2016 96.
ISBN 978-953-6463-97-8
Format 150 x 230 mm
Cijena 99,75 kn (s PDV-om)
Broj stranica 246
# Opis

Pejoratives, in particular bad epithets for ethnic, racial and gender groups, are a hot topic in philosophy of language. What does it mean when you call someone a "nigger" or a "whore"? This book proposes an original account of the meaning of pejoratives, connecting them to other terms for social groups and kinds. It also discusses their negative ethical and political aspects, and their role in face-threatening, offending and derrogating. It can be of interest to readers dealing with lingustics, semantics and pragmatics, as well as to a wider circle of people interested in hate speech, discourse ethics and issues of justice and equality.


Autor Dario Hrupec
Naslov Protiv nadnaravnoga: razmišljanja o istini, znanosti i knjigama
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja sv. 2016. 94
ISBN 978-953-6463-81-7
Format 150 x 230 mm
Cijena 126,00 kn (s PDV-om)
Broj stranica 247
# Opis

Kod čitanja bilo kojeg njegova rada, jedna stvar je očita – Hrupec čita nevjerojatno puno. No, ono što je bitno jest da on u svemu što se zbiva oko nas uvijek vidi dobru priču, priču koju on tek treba ispričati. Tako priču s koncerta Arsena i Matije Dedića (Arsenova hiperrealistična autoreinterpretacija – “...kulture neće biti!”) Hrupec isprepleće s Fukuyaminim Krajem povijesti i s Horganovim Krajem znanosti. Ako bi Hrupeca trebalo usporediti s nekim tko bi mu bio sličan, onda bi Carl Sagan bio dobar za oglednu usporedbu. Baš poput Sagana, Hrupec dijeli istu strast za znanjem, a znalački uvjerljivo brani znanost i znanstveni pristup pred naletima predrasuda i pseudoznanstvenih besmislica. Hrupecovi tekstovi nisu tek jadikovke. On je duboko svjestan važnosti koju za društvo ima(ju) znanost(i). Stoga iz njegovih tekstova isijavaju stavovi i misli o važnosti slobode umjetničkog, znanstvenog i filozofskog stvaranja. Od čitanja Hrupecovih tekstova izranja i izravna korist za onog čitatelja koji želi biti dobro informiran. Naime, stalno čitajući na svojim putovanjima, on se i dobro načitao. Uočio je on tako i mnoštvo tekstualnih bisera, ali i one knjige koje to uopće nisu. Stoga, u njegov kritički sud o knjigama možemo se osloniti. (Saša Ceci)
Dario Hrupec docent je fizike na Sveučilištu u Osijeku. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Bavi se visokoenergijskom gama-astronomijom. Autor je brojnih srednjo­školskih udžbenika iz fizike, član uredništva časopisa Priroda te ured­nik za fiziku terminološke baze hrvatskoga strukovnog nazivlja Struna. Organizator je i voditelj ciklusa znanstveno-popularizacijskih predava­nja Priroda uživo. Živi u Zagrebu, a radi u Osijeku te povremeno na opservatoriju Roque de los Muchachos na kanarskom otoku La Palmi.


Autor Dragana Sekulić
Naslov Psihologija zaključivanja i logika
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja lp. 2016. 95
ISBN 978-953-6463-87-9
Format 150 x 230 mm
Cijena 126,00 kn (s PDV-om)
Broj stranica 204
# Opis

U ovoj knjizi autorica razmatra mjesto i ulogu logike u svakodnevnom zaključivanju. Istraživanja kognitivnih psihologa ukazala su da u procesu stjecanja i revizije vjerovanja značajno i sustavno odstupamo ili uopće ne slijedimo logičku normu, iz čega su neki autori zaključili da nismo racio­nalni, a neki drugi da logika nije prikladna norma inferencijske prakse. Kroz detaljnu analizu eksperimenata na kojima se temelje navedene radikalne teze, u knjizi se argumentira u prilog njihove neodrživosti.
Dragana Sekulić završila je studij filozofije i sociologije u Zadru. Magistrirala je u području logike i metodologije znanosti u Ljubljani. Doktorirala je tezom Normativno i deskriptivno u zaključivanju u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije iz neformalne i formalne logike.


Autor James F. Masterson
Naslov Potraga za istinskim ja: raskrinkavanje poremećaja ličnosti našeg doba
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja ož 2016. 93.
ISBN 978-953-6463-90-9
Format 150 x 230 mm
Cijena 136,50 kn (s PDV-om)
Broj stranica 246
# Opis

James Francis Masterson (1926–2010) ugledni je američki psihijatar i psihoterapeut psihodinamske orijentacije u području tretmana narcističnog i graničnog poremećaja ličnosti. Bio je počasnim članom Američke psihijatrijske organizacije, članom Američkog koledža psihoanalitičara, osnivačem Američkog društva za adolescentnu psihijatriju i predsjednikom Središnjice toga društva u New Yorku, te Professor emeritus pri Weill Medical College na Cornell University.
Uz knjigu koju vam predstavljamo: The Search for the Real Self: Unmasking the Personality Disorders of Our Age (1988), ističu se i The Personality Disorders Through the Lense of Attachment Theory and Neurobiology Development of the Self (2005), Narcissistic and Borderline Disorders (1981), te The Psychiatric Dilemma of Adolescence (1967).
Poremećaji ličnosti – granični, narcistični i shizoidni – postali su kla­sični psihološki poremećaji našega doba. Naizgled uspješne, šarmantne i moćne, osobe s poremećajem ličnosti tijekom svoga životnog vijeka uvelike zbunjuju svoje kolege, obitelj, partnere i zapo­slenike, podjednako kao i stručnjake u području mentalnog zdravlja.
U ovoj knjizi autor razlaže intrapsihičku dinamiku poremećaja lično­sti i dinamiku interpersonalnih odnosa. Nakon opisa načina kako se razvija zdrava ličnost te kako ona funkcionira, autor objašnjava što se zbiva kada taj razvojni proces biva ometen. Kroz osobne priče klijenata on ilustrira na koji se način lažno vlastito ja ponaša u vezama i u radnoj sredini, a zatim nudi prikladne oblike tretmana koji pružaju istinsku nadu.
Riječ je o važnoj knjizi koja objašnjava uzroke deficita i poremećaja ličnosti, od kojih pati mnogo osoba, te što se sve odražava na njihovo radno i obiteljsko funkcioniranje, stvarajući im veliku patnju i inhi­bicije.
___________________________
Predgovor: Iva Žegura
Prevele: Marija Škorić i Iva Žegura


Autor Immanuel Kant
Naslov Utemeljenje metafizike ćudoređa
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja ož. 2016. 92
ISBN 978-953-6463-86-2
Format 135 x 204 mm
Cijena 136,50 (s PDV-om)
Broj stranica 290
# Opis

Slobodna volja je sposobnost racionalnoga bića da si predoči moralni zakon i da autonomno djeluje prema njemu. Kao dobro bez ograničenja ne možemo si zamisliti ništa drugo osim dobre volje. No tim vrhovnim dobrom nismo nužnošću sretni, nego samo dostojni sreće. Samo transcendentno biće i besmrtnost duše može jamčiti podudaranje stvarne sreće i dostojnosti sreće.
______________________________________________
Priredio i uvodnu studiju napisao: Josip Talanga


Autor Tanja Rudež
Naslov Znanost jednostavno – jednostavno znanost
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja 2015. st. 91
ISBN 978-953-6463-95-4
Format 150 x 230 mm
Cijena 147,00 (s PDV-om)
Broj stranica 310
# Opis

Tanja Rudež je dugogodišnja znanstvena novinarka Jutarnjeg lista te suradnica Globusa, Doktora u kući i Forbesa. Diplomirala je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Britansko udruženje znanstvenih pisaca (ABSW) proglasilo ju je 2015. g. najboljom europskom znanstvenom novinarkom. U knjizi su prikupljeni intervjui koje je autorica objavljivala u svojim novinskim prilozima s nekima od svjetski značajnih znanstvenika i aktera u gotovo spektakularnim znanstvenim događajima i otkrićima. Tu su od naših znanstvenika npr. Ivan Đikić, Marin Soljačić, Igor Štagljar, Nenad Ban, a među stranima Steve Jones, Aubrey de Grey, Michio Kaku, Fabiola Gianotti...


Jezik Hrvatski
# Opis

Između ljubavi za književnost i ljubavi za znanost (za znanstvene tekstove i knjige) ipak postoji ozbiljna razlika.
Čitanje stučne, znanstvene i filozofske literature relevantno je za profesionalnu i intelektualnu poziciju čitatelja, pa je stoga višestruko relevantnije od dokonog čitanja beletristike.
Već desetljećima, pod "ljubavlju za knjigom", zapravo, podmeće se "ljubav za književnost". Sama po sebi, književnost već jest vrijedna poštovanja. Ali, to nije ono što većina mladih ljudi konačno odabire kao svoj životni poziv i opredjeljenje. Stoga, ako se uz širenje interesa za čitanje beletristike ujedno ne širi i interes za čitanje stručnih knjiga, znanstvenih knjiga i, konačno, filozofskih knjiga -- nije se postiglo ništa osobito. Konačno, čitanje stručnih, znanstvenih i filozofskih knjiga nerazdvojivo je od profesionalnog samooblikovanja čovjeka, dok je beletristika isključivo u domeni lektire u slobodnom vremenu. Prema tome, ako nije riječ o spisateljskoj ili komparatističkoj struci, ona dolazi izvan ili nakon profesije.