Izdvajamo

Jezik Hrvatski
# Opis


AKCIJA! AKCIJA! AKCIJA!
40% popusta na INDIVIDUALNU kupnju U SIJEČNJU!


Autor René Descartes
Naslov Načela filozofije / Principia philosophiae
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja studeni 2014.
ISBN 978-953-6463-92-3
Format 135 x 205 mm
Cijena 80,00 kn
Broj stranica 117
# Opis

Descratesovo djelo Načela filozofije objavljeno je 1644. na latinskon jeziku, tri godine nakon objavljivanja Meditacija. Francuski je prijevod tiskan 1647. Prvi dio, koji je ovdje preveden, u velikoj mjeri ponavlja sa­dr­žaj Meditacija. Način izlaganja razlikuje se po to­me što je Descartesova metoda u Meditacijama ana­litička, a u Načelima sintetička. Prvi dio bavi se teo­rij­skom filozofijom, preostala tri dijela pokrivaju teme iz tradicionalne prirodne filozofije (philosophia na­turalis), a danas pripadaju znanosti fizike. Drugi dio (De principiis rerum materalium [O načelima vidljivih stva­ri]) posvećen je osnovnim pitanjima fizike, treći dio (De mundo adspectabili [O vidljivome svijetu]) bavi se vidljivim svijetom, a četvrti (De Terra [O Zemlji]) pla­netom Zemljom kao cjelinom.


Autor René Descartes
Naslov Rasprava o metodi / Discours de la méthode
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja studeni 2014.
ISBN 978-953-6463-91-6
Format 135 x 205 mm
Cijena 84,00 kn
Broj stranica 133
# Opis

Descartes je objavio svoje prvo djelo po naslovom Eseji (1637). Prvi dio toga djela je Rasprava o metodi, drugi dio se bavi optikom, treći je o meteorima, a četvrti obuhvaća geometriju. U nas je uobičajeno da se naslov prvoga dijela prevodi Rasprava o metodi. To možda nije sasvim ispravno odnosno može biti krivo shvaćeno. Sam je Descartes o naslovu djela pisao prijatelju Mersenneu u ožujku 1637: “Ali ne mogu sasvim razumjeti što prigovarate glede naslova jer ja ne stavljam Rasprava o metodi (Traité de la méthode) nego Diskurs [Razgovor] o metodi (Discours de la méthode]. Hoću pokazati kako je ne želim podučavati, nego samo o njoj govoriti (seulement d’en parler). Naime, kao što se može vidjeti iz onoga što o njoj govorim, više se sastoji u praksi nego u teoriji, pa sam rasprave koje slijede nazvao Pokušaji te metode (Essais de cette méthode)”. Tako autorizirani latinski prijevod naslova glasi Dissertatio de methodo, a ne Tractatus de methodo. Zašto razgovor a ne rasprava o metodi? Raspravom bi se izložili elementi nove metode. No Descartes hoće samo razgovarati o jednoj već etabliranoj metodi i njezinoj primjeni, a to je metoda matematike. Budući da kod nas već postoji tradicija da se Descartesov Discours de la méthode prevodi kao Rasprava o metodi te je tako prepoznatljiv, to je jedan od dva razloga što sam ostavio tradicionalni naslov. Drugi je razlog što u hrvatskom nemamo izraz koji bi pokrio onovremeno, suženo značenje francuske riječi discours. Naš izraz ‘razgovor’ ili posuđenica ‘diskurs’ više bi zbunili nego pomogli da se primjereno prevede Descartesova intencija prilikom odabira toga termina. Naš izraz ‘rasprava’ pokriva više značenja, primjerice stoji za discours, dissertatio, traité, tractatus, ali je ipak možda primjereniji od ‘razgovora’ ili ‘diskursa’.


Jezik Hrvatski
# Opis

Naša izdanja možete naručiti i kupiti izravno od nas, putem ove mrežne stranice.
Također možete ih kupiti i u boljim knjižarama u Zagrebu, kao što su:

Knjižara Arkadija, Trg bana Jelačića 14
Knjižara Ljevak, Trg bana Josipa Jelačića 17
Knjižara AGM, Teslina 10
Knjižara Masarykova, Masarykova 28
Superknjižara, Rooseveltov trg 4
Sveučilišna knjižara i antikvarijat Dominović, Hrvatske bratske zajednice 4 (zgrada NSK)
Vuković-Runjić, Teslina 16