Autor René Descartes
Naslov Načela filozofije / Principia philosophiae
Jezik Hrvatski
Prijevod Veljko Gortan, redigirao Josip Talanga 88.
Godina izdavanja st.2014. 88.
ISBN 978-953-6463-92-3
Format 135 x 205 mm
Cijena 1€=7,5345 kn
80,00 kn (s PDVom)
 10,62 €
Broj stranica 117
# Opis

Descratesovo djelo Načela filozofije objavljeno je 1644. na latinskon jeziku, tri godine nakon objavljivanja Meditacija. Francuski je prijevod tiskan 1647. Prvi dio, koji je ovdje preveden, u velikoj mjeri ponavlja sa­dr­žaj Meditacija. Način izlaganja razlikuje se po to­me što je Descartesova metoda u Meditacijama ana­litička, a u Načelima sintetička. Prvi dio bavi se teo­rij­skom filozofijom, preostala tri dijela pokrivaju teme iz tradicionalne prirodne filozofije (philosophia na­turalis), a danas pripadaju znanosti fizike. Drugi dio (De principiis rerum materalium [O načelima vidljivih stva­ri]) posvećen je osnovnim pitanjima fizike, treći dio (De mundo adspectabili [O vidljivome svijetu]) bavi se vidljivim svijetom, a četvrti (De Terra [O Zemlji]) pla­netom Zemljom kao cjelinom.
_________________________________________
Priredio i uvodnu studiju napisao: Josip Talanga


Komentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.