Author Dragana Sekulić
Title Psihologija zaključivanja i logika
Language Croatian
Translation 95.
Year published lp. 2016. 95
ISBN 978-953-6463-87-9
Format 150 x 230 mm
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
Pages 204
# Description

U ovoj knjizi autorica razmatra mjesto i ulogu logike u svakodnevnom zaključivanju. Istraživanja kognitivnih psihologa ukazala su da u procesu stjecanja i revizije vjerovanja značajno i sustavno odstupamo ili uopće ne slijedimo logičku normu, iz čega su neki autori zaključili da nismo racio­nalni, a neki drugi da logika nije prikladna norma inferencijske prakse. Kroz detaljnu analizu eksperimenata na kojima se temelje navedene radikalne teze, u knjizi se argumentira u prilog njihove neodrživosti.
Dragana Sekulić završila je studij filozofije i sociologije u Zadru. Magistrirala je u području logike i metodologije znanosti u Ljubljani. Doktorirala je tezom Normativno i deskriptivno u zaključivanju u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje kolegije iz neformalne i formalne logike.


Comments [0]
You need to login to be able to comment.