U pripremi


1. Nenad MiščevićZnanje, realnost i komunikacija. teme iz suvremene filozofije
2. Heda Šegvić: Od Protagore do Aristotela. ogledi o antičkoj moralnoj filozofiji
                           (uredio Myles Burnyeat, predgovor Charles Brittain, prevela Ana Gavran Miloš)

3. 
Radomir Videnović:
Filozofska ljubav sudbine Pavla Vuk-Pavlovića


4. 
Boris Kožnjak:
Demokritova tjelešca i Parmenidov plenum. filozofija, fizika i temeljna struktura svijeta
5. Majda Trobok: How Do We know Anything Mathematics
6. Božo Kovačević:
Promišljanje politike. da se ne zaboravi


Komentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.

Izdavački planKomentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.