Autor Joško Žanić
Naslov Značenje, stvarnost i konceptualna struktura
Jezik Hrvatski
Prijevod 77.
Godina izdavanja 2011. 77.
ISBN 978-953-6463-64-0
Format 135 x 204 mm
Cijena 1€=7,5345 kn
115,50 kn (s PDVom)
 15,33 €
Broj stranica 245+X
# Opis


Popust: 10,00 € + poštarina—do 31. kolovoza

Joško Žanić rođen je 1980. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu (uz boravak u Velikoj Britaniji i SAD-u od godine i po) i Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2005. godine filozofiju i opću lingvistiku (dobitnik je Rektoro­ve nagrade). Na istom fakultetu dokto­rirao je 2010. godine semantičko-on­to­loš­kom temom. Kao stipendist Balo­kovićeve zaklade akademsku godinu 2008/2009. proveo je na Harvardu, a na kraćim usavršavanjima boravio je također u Marburgu i Parizu. Bavi se pretežno problematikom jezika, uma i značenja iz perspektive filozofije, lingvistike i kognitivne znanosti. Objavio je veći broj članaka, eseja i prikaza na filozofske te filmske i druge teme na hrvatskom i engles­kom jeziku.
“Autor daje detaljan prikaz suvremenih pristupa istraživanju značenja, što će biti od velike koristi domaćoj publici. Knjiga je informativna, te argumentirana u svom zalaganju za postavke konceptualne semantike. Autor predlaže i svoje vlastite koncepcije o tome kako pristupiti značenju vlastitih imena i problematici istine iz mentalističke (konceptualističke) perspektive te također nudi inovativno rješenje polemike između realizma i konstruktivizma. Ujedno, on pokušava i uspijeva uspostaviti dijalog između tzv. kontinentalne i analitičke struje u filozofiji. Pisana jasnim i zanimljivim stilom, knjiga Joška Žanića znatan je doprinos malobrojnoj literaturi iz filozofije jezika i filozofske semantike u nas.” (Dunja Jutronić)


Komentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.