Author Snježana Prijić-Samaržija
Title Društvo i spoznaja: Uvod u socijalnu spoznajnu teoriju
Language Croatian
Translation 26.
Year published 2000. 26.
ISBN 953-6463-12-1
Price 27,90 €
# Reviews

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=771

Comments [0]
You need to login to be able to comment.